I Oddebollen gäller Svenska Fotbollförbundets regler för 11 mot 11, 9 mot 9 och 7 mot 7 med nedanstående undantag, tillägg och förtydligande.

Reglerna från SvFF i sin helhet  spelregler-barn--och-ungdomsfotboll.pdf (svenskfotboll.se)

§ 1. Matchtider

11 mot 11
2 x 20 min
(Final spelas 2 x 25 min)

9 mot 9
2 x 20 min
(Final spelas 2 x 25 min)

7 mot 7
2 x 15 min

§ 2. Oavgjort resultat 

11 mot 11 och 9 mot 9
I A- och B-finalen tillämpas, vid oavgjort resultat efter ordinarie matchtid, förlängning med 2 x 7½ min. Skulle det då fortfarande vara oavgjort, tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1).

I övriga matcher som måste få ett avgörande tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1) direkt efter ordinarie matchtid.

§ 3. Inbördes ordning

Vid seger erhålles tre poäng, vid oavgjort en poäng och vid förlust noll poäng.
I grupperna fastställes inbördes ordning enligt följande:

a) antal poäng
b) målskillnad
c) antal gjorda mål
d) inbördes möte
e) lottdragning

Resultat, tabeller och slutsegrare förekommer inte i P12, P11, P10, F12, F10.

§ 4. Antal spelare per match 

11 mot 11: 
1 MV + 10 utespelare + fritt antal avbytare

9 mot 9:
1 MV + 8 utespelare + fritt antal avbytare

7 mot 7:
1 MV + 6 utespelare + fritt antal avbytare
Vid underläge med fyra mål eller fler får laget som ligger under spela med en extra spelare tills ställningen är lika.

Byten av spelare
Får ske när som helst under match och utan att domaren underrättas, men spelare som byts ut skall ha lämnat planen innan ny får komma in. Byte måste ske inom 10 m från mittlinjen.

§ 5. Deltagande spelare

Deltagande spelare får endast deltaga i ett lag per åldersgrupp.

§ 6. Åldersdispenser

Åldersdispenser tillämpas enligt följande: Två spelare i 11 mot 11 och 9 mot 9 samt en spelare i 7 mot 7 får vara födda kalenderåret före den åldersklass de spelar i och vara på plan samtidigt i match. När det gäller avbytare eller hela truppen finns ingen begränsning i antal.

§ 7. Varningar

Varningar räknas ej samman från match till match och kan således inte resultera i avstängning i kommande match. 

§ 8. Utvisningar

Vid lindrig utvisning (två varningar i samma match) får spelaren deltaga i nästkommande match. Vid grov utvisning bestämmer tävlingsledningen tillsammans med domaransvarig om spelaren skall stängas av i nästkommande match/matcher. 

§ 9. Bollstorlek

Nedanstående bollstorlekar används i turneringen: 

Storlek 5:P17, P15, P14 samt F17, F 14
Storlek 4: P 13, P 12, P11, P10 samt F 13, F12, F10 

§ 10. Målstorlek

11 mot 11: 7,32 x 2,44 meter
9 mot 9:  6 x 2,20 meter
7 mot 7: 5 x 2 meter

§ 11. Skruvdobb

Skor med skruvdobb är tillåtet i åldersgrupperna P17, P15 och F17 och förbjudet i alla övriga åldersgrupper. 

§ 12. Protest

Protest skall inlämnas skriftligen till sekretariatet, och vara underskriven av protesterande lags ansvarige ledare, senast 30 min efter att berörd match avslutats. Protestavgiften, 300:-, skall inbetalas samtidigt med protestskrivelsen. Avgiften återfås om protesten godkännes.

Protester handlägges av tävlingsledningen och domaransvarig, vars beslut ej kan överklagas eller ändras.

§ 13 Förtydliganden 7 mot 7

A. Målvaktsutkast 
Målvaktsutkast görs genom att målvakten kastar eller rullar ut bollen från valfri plats inom straffområdet.  Målvakten får även lägga ner bollen till sig själv och slå en passning med fötterna.

B. Bakåtspel till egen målvakt
Vid bakåtspel till den egna målvakten ut döms indirekt frispark till motståndarlaget.

C. Retreatlinje
När målvakten har bollen i händerna ska det andra laget backa till retreatlinjen (7 m från mittlinjen) och stanna där tills bollen återigen är i spel. Bollen är i spel när den lämnar målvaktens händer. Detta gäller både när bollen har gått utanför mållinjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.